Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Zicht op rekenkamers

Auteur(s): Hans van den Broek

Zicht Op Overheid (ZOO)

Beleidsdocumenten | Oktober 2020 (19 pagina's)

Rekenkamers doen onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Rekenkamers zijn daarmee een belangrijk instrument van de gemeenteraad voor het uitoefenen van zijn controlerende en kaderstellende rol. De ondersteuning van de gemeenteraad door decentrale rekenkamers is van belang voor een goede gemeentelijke democratie en de controlerende rol van de raad.

In 2018 en 2019 heeft, op verzoek van BZK, de Werkgroep lokale rekenkamers met 37 gemeenten een gesprek gevoerd over de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek. De werkgroep heeft daarover in april 2019 een rapport gepubliceerd1. Vervolgens heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met de commissie van Binnenlandse Zaken op 9 oktober 2019 in de Tweede Kamer. Dit omdat de regering het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers bij de Tweede Kamer heeft ingediend (Kamerstukken 35298), waarin wordt voorgesteld om de mogelijkheid voor gemeenteraden om per verordening regels te stellen aan de uitoefening van de rekenkamerfunctie te schrappen. En de raad voortaan te laten kiezen om een eigen onafhankelijke rekenkamer in te stellen of met een of meer raden een gemeenschappelijke rekenkamer in te richten. Dit wetsvoorstel heeft tot doel een sluitend stelsel te creƫren voor gedegen rekenkameronderzoek ten behoeve van de controlerende en kaderstellende rol van de raad.