Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Verkennend onderzoek naar het gebruik van algoritmen binnen overheidsorganisaties

Auteur(s): Sophie Doove en Daniëlle Otten

CBS

Beleidsdocumenten | November 2018 (19 pagina's)

Om na te gaan in hoeverre door overheidsorganisaties algoritmen worden ingezet heeft het ministerie van BZK een vragenlijst opgesteld en uitgezet onder ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en waterschappen. Het CBS heeft dit in opdracht van BZK geanalyseerd en samengevat in dit rapport.