Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Menukaart

Berenschot

Beleidsdocumenten | Juli 2020 (41 pagina's)

Het ministerie van BZK heeft recent onderzoeken uitgevoerd naar de knelpunten die gemeenten ervaren bij het toepassen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Gemeentewet. Een belangrijk knelpunt dat uit beide onderzoeken naar voren komt, is dat raadsleden het gevoel hebben onvoldoende invloed te kunnen uitoefenen op samenwerkingsverbanden. De crux voor meer invloed op en sterkere betrokkenheid bij de samenwerking, ligt in de verbinding tussen gemeenteraden onderling. De menukaart dient ter inspiratie en ondersteuning bij deze onderlinge afstemming.