Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Handelingsperspectieven en best practices verbonden partijen

Auteur(s): Sharon Blair-Zuijderhoff, Martijn Baart en Thijs Boertien

TwynstraGudde

Beleidsdocumenten | November 2020 (32 pagina's)

De rol van overheden is de afgelopen jaren aan verandering onderhevig. Zo verandert de rolopvatting van de overheden zelf; ten gevolge van bezuinigingen trekken overheden zich terug uit bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen of ten aanzien van initiatieven (wel regie, geen kosten) en wordt er gestreefd naar vermindering van bestuurlijke drukte. Daarom worden verbonden partijen opgericht, veelal samen met andere overheden of particuliere samenwerkingspartners, om als uitvoeringsorganisatie beleid uit te voeren. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie, onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Zij dienen een publiek belang en zijn een middel om publieke doelen te realiseren. Verbonden partijen worden opgericht, veelal samen met andere gemeenten, overheden of particuliere samenwerkingspartners, om als uitvoeringsorganisatie het beleid uit te voeren. Verbonden partijen dienen een publiek belang en zijn een middel om publieke doelen te realiseren. In het licht hiervan heeft het ministerie van BZK de opdracht gegeven om handelingsperspectieven te ontwikkelen voor de instrumenten die gebruikt worden om de grip op verbonden partijen te verstevigen. Om te komen tot deze handelingsperspectieven heeft TwynstraGudde een uitvoerige documentstudie gedaan en zeven cases geselecteerd en geïnterviewd. De opgehaalde informatie maakt integraal onderdeel uit van dit overzicht, de instrumenten dan wel de handelingsperspectieven.

Een handelingsperspectief biedt simpel gezegd een handreiking voor beschikbare mogelijkheden om in een bepaalde situatie te handelen. Een handelingsperspectief is bedoeld om een doel te bereiken en is gebaseerd op een gezamenlijke basis van normen en waarden van waaruit keuzes worden gemaakt die bijdragen aan het gewenste resultaat, de ambitie of de opgave.