Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Overheid en economie

De overheid vervult binnen de economie meerdere rollen. Zo schept de overheid randvoorwaarden voor de marktsector, bijvoorbeeld door wet- en regelgeving. Ook heeft de overheid invloed door eigen productie en consumptie en beschikt zij over vermogen. De wijze waarop het openbaar bestuur functioneert, bepaalt mede de invloed van de overheid op de economie. Daarnaast kan een economische beoordeling van overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld d.m.v. een maatschappelijke kosten-batenanalyse) bijdragen aan doelmatig beleid. Het ministerie van BZK probeert de rol van de overheid in de economie inzichtelijk te maken en tracht instrumenten te ontwikkelen waarmee beleidsvoornemens vanuit economisch oogpunt beoordeeld kunnen worden.

Zie ook de themapagina over het aandeel van de overheid in de economie.

 

Documenten

Renaissance van de overheid. De behartiging van publieke belangen.

Strategische verkenning 2 door Ellen van Doorne en Boudewijn Steur

A government renaissance, representing the public’s interests

Strategic exploration 2 authors Ellen van Doorne and Boudewijn Steur

De rol van de overheid

Deze rapportage geeft inzicht in een aantal indicatoren voor de ontwikkeling van de rol van de overheid sinds 1945.

Productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse overheid

Notitie van het CPB met de resultaten van een onderzoek naar de productiviteitsontwikkeling van de overheid

Loonontwikkeling en de rol van de overheid

Essay over de wenselijkheid van een loonimpuls

Maatschappelijke kosten-batenanalyse bij de digitale overheid

Verkenning

Toon alle documenten (3)

Folder Overheid en economie

Verkenning naar het aandeel van de overheid in de economie

Openbaar bestuur en economische ontwikkeling

Achtergronddocument van de Studiegroep Openbaar Bestuur

Wat veroorzaakt overheidsfalen?

Voor u ligt een boekje over overheidsfalen (en –succes). Hierin wordt beschreven onder welke voorwaarden de overheid faalt of succesvol is en welke mechanismen hierbij een rol spelen.