Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Maatschappelijk onbehagen en onrust

Maatschappelijk onbehagen en onrust kennen als begrippen vele dimensies. Afgelopen jaren is veel geschreven over fenomenen als onrust, woede, onbehagen, protest of ontevredenheid in de samenleving. Deze vormen van verontwaardiging hebben positieve en negatieve kanten voor de democratie en het openbaar bestuur. Op deze themapagina worden de verschillende dimensies en subthema’s ontward aan de hand van de kernliteratuur.

Documenten

Maatschappelijk onbehagen en het openbaar bestuur

Strategische verkenning door Boudewijn Steur, Ellen van Doorne en Thomas Zandstra over de betekenis van maatschappelijk onbehagen voor het openbaar bestuur

Dwars door Nederland: Ruimtelijke verschillen in beeld

Strategische verkenning naar regionale verschillen van onbehagen

Essaybundel #WOEST: essay ‘conflict als democratische kans'

Essay van Nanke Verloo

Van collectief ongenoegen tot ordeverstoringen

Rapport door prof. dr. T.T. Postmes over de ontwikkelingen van ongenoegen naar onrust en de factoren daarop van invloed

Ongerust over onrust

Onderzoek door BZK over de effecten van overheidsoptreden en communicatie op de samenleving bij incidenten

Societal Pessimism

Proefschrift door dr. E.H. Steenvoorden over de definitie(s), oorzaken en gevolgen van maatschappelijk onbehagen

Toon alle documenten (10)

Protest voorspellen is zo eenvoudig nog niet

Oratie door Prof. dr. J. van Stekelenburg over de achtergronden en ontwikkelingen van protesten

Renaissance van de overheid

Strategische verkenning over herwaardering van de overheid, o.a. als crisismanager

Over de grenzen van onbehagen

Mediaverkenning van het thema ‘maatschappelijk onbehagen’ in het buitenland door de NSOB

Omgaan met onvrede: Overheid in een samenleving van on-verschijnselen

Essay door NSOB en Ministerie BZK over verklaringen voor maatschappelijke onvrede en de rol van de overheid

Naar een veerkrachtige relatie tussen burger en overheid

Essay van Corina Hendriks en Niels-Ingvar Boer

Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en onrust

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen

Van kennen naar handelen

Essay van Rob Witte en Ron van Wonderen over de vraag ‘Hoe kunnen ambtsdragers en democratische instituties uitingen van ontevreden of zelfs ondemocratische burgers in goede banen leiden?'

Verkenning boerenprotesten

De verkenning bundelt de ervaringen van betrokken communicatiespecialisten omtrent de afstemming van de pers- en publiekscommunicatie tussen overheidspartijen ten tijde van de boerenprotesten.

Democratie op straat

Strategische verkenning over de omgang met protest in de digitale samenleving

Onrust in voorspoed

Beschouwing hoe ondanks de voorspoed in Nederland er onrust ontstaat en wat hieraan gedaan kan worden