Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Kwaliteit openbaar bestuur

Goed openbaar bestuur doet ertoe. Een goed bestuurd land is belangrijk voor het vestigingsklimaat. Daarbij gaat het om zaken als de mate van corruptie, de mate van transparantie en rechtszekerheid. Ook de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur zijn van belang, omdat die invloed hebben op de wijze waarop beleid tot stand komt. Het ministerie van BZK onderzoekt hoe het Nederlandse openbaar bestuur in de toekomst optimaal kan bijdragen aan welvaart en welzijn.

Documenten

Adaptief Bestuur

Essays over adaptiviteit en openbaar bestuur

Maak verschil

Rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur

Openbaar bestuur en economische ontwikkeling

Achtergronddocument van de Studiegroep Openbaar Bestuur

Waarom het openbaar bestuur ertoe doet

Onderzoek door prof. mr. dr. Stavros Zouridis e.a. naar de economische en sociale betekenis van bestuurlijke instituties

Beyond good governance

Working paper van prof.mr.dr. Stavros Zouridis en drs. Boudewijn Steur ten behoeve van EGPA-conference in Milaan, 30 augustus - 1 september 2017

Visie op het openbaar bestuur

Ter gelegenheid van het afscheid van SG Richard van Zwol schreef Boudewijn Steur een essay, waarin hij de lijnen schetst van de visie-ontwikkeling op het openbaar bestuur in de afgelopen jaren.