Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De toekomst en BZK

Dit onderdeel van de Kennisbank Openbaar Bestuur biedt informatie over onderwerpen die voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van strategisch belang zijn. Het ministerie verkent hoe maatschappelijke veranderingen zich verder kunnen ontwikkelen en welke eisen dit stelt aan mensen en instituties. Op die manier zorgen we ervoor dat de democratie, het openbaar bestuur en de rijksdienst toekomstbestendig zijn.

 

Column:
Kansengelijkheid vanuit grensoverschrijdend perspectief

Anouk Bollen-Vandenboorn is hoogleraar Grensoverschrijdend fiscaal Pensioenrecht en directeur ITEM – Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility.

Column:
Durf het Huis van Thorbecke aan te passen aan de wensen van deze tijd

Aleida Berghorst is sinds 2015 lid van Provinciale Staten van Limburg namens de PvdA en woordvoerder mobiliteit, duurzaamheid en bestuur.

Column:
Participatieve democratie in tijden van Corona

Boudewijn Steur is programmamanager Versterking Democratie en Bestuur. In zijn democratische reflectie schrijft hij over de participatiesamenleving in tijden van corona. Want hoe neem je deel aan besluitvorming als je fysiek niet bij elkaar komt? Kun je dat dan digitaal gaan doen? Sluit je daarmee niet bepaalde groepen uit? Kortom, hoe belangrijk is de ruimtelijk-fysieke dimensie van de democratie? Blijft die op hetzelfde niveau?

Column:
Grenzeloos samenwerken

Op dinsdag 5 november sprak Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een column uit bij de ‘BZK Draait Door’- bijeenkomst bij het ministerie van BZK. In zijn prikkelend column ging Gerritsen in op de vraag: hoe zorg je ervoor dat je als rijksoverheid écht tegemoetkomt aan de samenleving en aan kwetsbare burgers in het bijzonder? Lees hier zijn column ‘Grenzeloos samenwerken’.

Column:
Rust, reinheid en regelmaat

Op donderdag 14 maart sprak Ellen Leistra een column uit bij de ‘BZK Draait Door’- bijeenkomst bij het ministerie van BZK. In de bijeenkomst werden de zbo’s onder de loep genomen en werd er ingegaan op het dilemma van de toezichthouder. In haar column ging Leistra in op de rol die eigenaren en opdrachtgevers zouden kunnen spelen om de ministeriële verantwoordelijkheid in te vullen. Lees hier haar column ‘Rust, reinheid en regelmaat’.