Privacy en Cookies

Voor een optimale werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag met behulp van Matomo Software. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie (uw IP-adres wordt geanonimiseerd) en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

De toekomst en BZK

Dit onderdeel van de Kennisbank Openbaar Bestuur biedt informatie over onderwerpen die voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van strategisch belang zijn. Het ministerie verkent hoe maatschappelijke veranderingen zich verder kunnen ontwikkelen en welke eisen dit stelt aan mensen en instituties. Op die manier zorgen we ervoor dat de democratie, het openbaar bestuur en de rijksdienst toekomstbestendig zijn.

Column:
Vitalisering van het decentrale bestuur dringend noodzakelijk

Douwe Jan Elzinga is hoogleraar Constitutioneel organisatierecht aan de RUG, voorheen hoogleraar Staatsrecht aan de RUG. Werkt in opdracht van het ministerie van BZK in het kader van het project ‘Bouwstenen voor een organiek beleidskader voor het decentraal bestuur’.

Column:
Den Haag en de openbare lichamen: Differentiatie en de menselijke maat

Charlotte Duijf is jurist en docent, gespecialiseerd in Koninkrijksrecht en internationaal recht. Zij is (co-)auteur van diverse publicaties over koninkrijksrelaties, met name over de rol van het internationaal recht hierin. Zij schreef deze publicatie op persoonlijke titel.

Column:
Ruimte voor de uitvoering

Arre Zuurmond, bestuurskundige, is Ombudsman Metropool Amsterdam, met als werkgebied de gemeenten Amsterdam, Almere, Amstelveen. Diemen, Landsmeer, Waterland en Zaanstad, de Vervoerregio Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Medeoprichter van onderzoeks- en adviesbureau Zenc en oprichter en wetenschappelijk directeur van de Kafkabrigade.

Column:
Kansengelijkheid vanuit grensoverschrijdend perspectief

Anouk Bollen-Vandenboorn is hoogleraar Grensoverschrijdend fiscaal Pensioenrecht en directeur ITEM – Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility.

Column:
Durf het Huis van Thorbecke aan te passen aan de wensen van deze tijd

Aleida Berghorst is sinds 2015 lid van Provinciale Staten van Limburg namens de PvdA en woordvoerder mobiliteit, duurzaamheid en bestuur.