Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Compacte Rijksdienst

Uitvoeringsprogramma

2011-2014

In dit programma werden de bedrijfsvoeringsprojecten van het programma Vernieuwing Rijksdienst voortgezet. Wel verviel het sturen op het aantal ambtenaren (het zogenaamde ‘dubbele slot’: èn euro’s inleveren èn ambtenaren), het budget was het enige slot op de bedrijfsvoering.

Documenten

Kamerbrief Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst