Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Naar één rijkslogo

2008

De ministerraad besloot op 4 juli 2007 dat alle organisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen, de rijkshuisstijl moeten voeren. Als onderdeel hiervan werd er één nieuw rijkslogo ontworpen, ter bevordering van de herkenbaarheid, eenduidigheid en toegankelijkheid.

Na de tweede Wereldoorlog prijkten op het briefpapier van de afzonderlijke departementen varianten van hetzelfde embleem, namelijk het rijkswapen. In de jaren zeventig wilden departmenten zich van elkaar onderscheiden en hun eigen identiteit benadrukken. Dit kwam tot uiting in de departementale logo's, die steeds meer van elkaar gingen verschillen. Met de invoering van het nieuwe logo in 2008 is er nu dus weer sprake van uniformiteit.

Logo's ministeries

In 2008 werden de afzonderlijke logo's van de departementen vervangen door één rijkslogo.

Afbeelding van logo's ministeries