Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

De verkokering voorbij

Notitie van de secretarissen-generaal

2007

Dit rapport was het resultaat van een langdurige discussie in het SG-beraad over het functioneren van de rijksdienst. Tijdens de formatie bleek dat er behoefte was aan enerzijds nog een forse besparing (op het ambtenarenapparaat) en anderzijds een duidelijk signaal dat het nieuwe kabinet ook het nodige aan vernieuwing van de overheid wilde doen. De opvattingen van het SG-beraad bleken daarbij goed aan te sluiten en op aandringen van de informateur werden die in hoog tempo op papier gezet. Tijdens de formatiebesprekingen werden ze nagenoeg ongewijzigd overgenomen. Het rapport werd onderdeel van het Regeerakkoord, met zelfs nog de toevoeging dat er een aparte programma-SG zou worden aangesteld om de plannen uit te voeren. Opvallend was dat de enige afwijking was: het aantal af te slanken ambtenaren. De SG’s hadden geadviseerd meer af te slanken dan de politiek uiteindelijk besloot, wat zeker opvallend te noemen is.

Documenten

De verkokering voorbij Naar een slankere en effectievere Rijksoverheid