Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Programma Vernieuwing Rijksdienst

2007-2010

De aanbevelingen uit het SG-rapport 'De verkokering voorbij' vormden de basis voor het programma Vernieuwing Rijksdienst . De focus lag sterk op de bedrijfsvoering, maar er waren ook meer beleidsinhoudelijke thema’s aan de orde. Daarvan trokken de voorstellen inzake de (opheffing van de) adviesraden de meeste aandacht.

Bekijk hier een aflevering van Buitenhof waarin minister Ter Horst de kabinetsplannen toelicht.

Documenten

Nota Verniewing Rijksdienst

Eindrapportage Vernieuwing Rijksdienst

Gerelateerde stukken