Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Werkgroep Verzelfstandigde organisaties op rijksniveau

Werkgroep Kohnstamm

2003

De werkgroep Kohnstamm voerde een interdepartementaal beleidsonderzoek uit dat twee hoofdvragen behandelde. De eerste: Is het nodig de ministeriële verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van overheidstaken te beperken? De tweede: Hoe kan de overheid zich intern beter organiseren en aansturen? De werkgroep concludeerde dat de verzelfstandiging van overheidstaken had geleid tot onduidelijkheid en sturingsproblemen. Er werden twee oplossingen voorgesteld. Ten eerste moest het primaat van de ministeriële verantwoordelijkheid hersteld worden. De ministers moesten verantwoording kunnen afleggen over de taken die bij de overheid hoorden. Ten tweede moest de overheid reële problemen niet ”over de schutting gooien” maar aanpakken en zelf oplossen.

Documenten

Een herkenbare staat:investeren in de overheid Rapport van de werkgroep Verzelfstandigde Organisaties op Rijksniveau

Gerelateerde stukken