Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Vertrouwen in verantwoordelijkheid

Nota minister van BZK

1999

Deze nota ging in op veranderingen in de samenleving die van invloed waren op het functioneren van de overheid. Deze ontwikkelingen riepen vragen op over de rol van de overheid, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de overheid, de eisen die aan de overheid werden gesteld en de rolverdeling tussen regering parlement.


In deze nota werd onder meer gereageerd op zaken die bij de Bijlmerenquête naar voren waren gekomen, en dan met name de vraag over de relatie tussen de verantwoordelijkheid van de minister en die van de topambtenaren, en de daarbij horende informatievoorziening. Het verhaal wilde dat ambtenaren informatie ‘onder de pet ‘zouden hebben gehouden.

Documenten

Vertrouwen in verantwoordelijkheid