Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording

Nieuwe begrotingsopzet

1999

In 1999 kondigde het ministerie van Financiƫn een nieuwe begrotingsopzet aan: Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB). Doel hiervan was om de concrete resultaten van het beleid inzichtelijk en, waar mogelijk, ook meetbaar te maken. In de nieuwe begroting moesten de hoofdlijnen van beleid zichtbaar zijn en moest duidelijk worden gemaakt hoe dit beleid zou bijdragen aan de doelstellingen. In het Financieel Jaarverslag van het Rijk moest voortaan verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid. De rijksbegroting voor 2002 was de eerste die volgens de nieuwe opzet tot stand kwam.

Verantwoordingsdag

Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, presenteert het kabinet het Financieel Jaarverslag van het Rijk.

Foto van verantwoordingsdag

Documenten

Nota Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording