Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Oprichting Algemene Bestuursdienst

1995

De Algemene Bestuursdienst (ABD) werd op 19 juni 1995 ingesteld als zelfstandige eenheid rechtstreeks onder de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De dienst werd verantwoordelijk voor het personeelsbeleid voor topambtenaren, gericht op vacaturevervulling, functiewisseling en loopbaanontwikkeling. Interdepartementale mobiliteit was hierbij een belangrijk uitgangspunt. De instelling van de ABD werd noodzakelijk geacht in het licht van bestuurlijk-organisatorische ontwikkelingen: de vorming van kerndepartementen en het aanpakken van beleidsproblematiek in interdepartementale projectorganisaties. Deze ontwikkelingen kwamen voort uit de rapporten van de Commissie Wiegel en het beraad van secretarissen-generaal.

Documenten

Nota plannen tot oprichting ABD

Nota Koers naar de ABD

Instellingsbesluit bureau ABD