Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Commissie Sint

Over verzelfstandiging

1994

De commissie Sint verkende in opdracht van het beraad van de secretarissen-generaal welke problemen bij verzelfstandiging een rol speelden. Het SG-beraad had na 1988 duidelijk aan status gewonnen. Het werd aanvankelijk vooral ingeschakeld om de bezuinigen/afslankingen door te voeren, maar nam meer en meer initiatieven op het terrein van de bedrijfsvoering als geheel. Het rapport-Sint was daar een voorbeeld van. Op basis van een analyse van de problemen kwam de commissie met aanbevelingen. Zo formuleerde de commissie een aantal denkstappen die systematisch moesten worden gevolgd om tot een gedegen afweging en motivering te komen bij de verzelfstandiging van overheidstaken. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën werden aangespoord bestaande bestuurlijke en financieel-beheersmatige denkkaders samen te brengen in één consistent kader voor verzelfstandiging.

Voorzitter Marjanne Sint

Foto: Rob Bogaerts / Anefo

Foto van voorzitter Marjanne Sint

Documenten

Verantwoord verzelfstandigen Rapport van de commissie Sint