Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

De organisatie en werkwijze van de rijksdienst

Rapportage van de secretarissen-generaal

1993

De secretarissen-generaal schetsten in dit rapport oplossingsrichtingen voor knelpunten die zich rijksbreed voordeden in de werkwijze en organisatie van de overheid. Zo vonden zij dat er een duidelijke scheiding moest worden aangebracht tussen uitvoeringsorganisaties en (kleine) kerndepartementen. De kerndepartementen zouden moeten bestaan uit een kleine, overzichtelijke beleidsorganisatie. De uitvoeringsorganisaties zouden zoveel mogelijk werkzaam moeten zijn ten behoeve van verschillende sectoren. Verder waren de secretarissen-generaal van mening dat verkokering op ambtelijk niveau alleen zin had als ook op politiek niveau werd gewerkt aan het doorbeken van verticale structuren. Tot slot werd in het rapport gesteld dat departementale herindeling geen doel op zich mocht zijn.

Documenten

De organisatie en werkwijze van de rijksdienst