Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Vierde externe commissie staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing (Wiegel)

1993

De commissie Wiegel kwam in 1993 met een rapport waarin voorstellen werden gedaan voor de verbetering van structuur en functioneren van de rijksdienst. Departementale herindeling maakte geen deel uit van deze voorstellen. De commissie was van mening dat de kosten van departementale herindeling groter waren dan de opbrengsten.


Wel pleitte de commissie voor een voortzetting van de ontwikkeling richting kerndepartementen. Het ideaalbeeld was een kleine en flexibele rijksdienst. Dit doel zou bereikt moeten worden door verdere privatisering, verzelfstandiging of decentralisatie van taken. Om een goede verbinding tussen kerndepartementen en verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties te realiseren was de commissie Wiegel, net als de commissie Scheltema, van mening dat er duidelijke kaders moesten komen voor de ministeriƫle verantwoordelijkheid.


Een andere aanbeveling was de oprichting van een Algemene Bestuursdienst. Deze dienst moest bijdragen aan een voortvarend loopbaanbeleid voor rijksambtenaren waarin interdepartementale mobiliteit en een gecoƶrdineerd opleidingsbeleid centraal stonden.


Tot slot was de commissie voorstander van een projectministerschap-nieuwe-stijl, voor politieke topprioriteiten waarbij verschillende departementen betrokken waren. De projectminister zou moeten beschikken over een projectbureau, heldere bevoegdheden en een eigen budget.

Een kleinere rijksdienst, met een totale omvang van tussen de tien- en vijftienduizend rijksambtenaren, kan flexibel inspelen op veranderende omstandigheden en eisen die aan de overheid worden gesteld.

Documenten

Naar kerndepartementen Rapport van de commissie Wiegel

Overzicht van de discussie over organisatie en functioneren van de rijksdienst Achtergrondnotitie van de commissie Wiegel