Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Verder bouwen aan beheer

Heroverwegingsrapport

1991

In het heroverwegingsrapport Verder bouwen aan beheer werd voor de rijksoverheid het idee van resultaatgericht management geĆÆntroduceerd. Kenmerken van dit model zijn: integraal management, centrale sturing op hoofdlijnen, afspraken maken over producten/prestaties en daarvoor te maken kosten, systematische verantwoording en periodieke doorlichting.


In de lijn van het resultaatgerichte sturingsmodel introduceerde het rapport voor onderdelen van de rijksoverheid de mogelijkheid voor een afwijkend en afgezonderd beheer. Deze onderdelen worden agentschappen genoemd. In tegenstelling tot de rest van een ministerie wordt de begroting van een agentschap vormgegeven via het zogenaamde baten-lastenstelsel, en niet via het gebruikelijke kas-verplichtingenstelsel. Later werd dit zelfs verplicht. Met de introductie van agentschappen werd een eerste stap gezet op weg naar een baten-lastenstelsel bij de rijksoverheid. De invoering van agentschappen moest leiden tot grotere efficiency, met behoud van ministeriƫle verantwoordelijkheid.


Het onderbrengen van taken bij agentschappen was een vorm van interne verzelfstandiging. Hierbij werd gepoogd om binnen de overheid kostenbewuster en resultaatgerichter te werken. Deze vorm werd in de jaren negentig steeds meer toegepast, nadat in de jaren tachtig vooral was gekeken naar mogelijkheden tot privatisering. Het rapport Verder bouwen aan beheer kan worden gezien als de reactie van het kabinet Kok op de privatiseringen van de jaren tachtig.

Documenten

Samenvatting rapport Verder bouwen aan beheer Bijlage bij de Miljoenennota 1992

Gerelateerde stukken