Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Bijzondere commissie Vraagpunten (Deetman)

1990

De door de Tweede Kamer ingestelde en door de kamervoorzitter geleide commissie Deetman deed een voorstel voor de uitwerking van het vraagstuk van de staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing. De commissie was onder andere van mening dat de kwaliteit van het overheidsoptreden verbeterd moest worden. Enkele aanbevelingen: (1) verdere uitwerking en verdieping van de mogelijkheden tot decentralisatie, contractmanagement en zelfbeheer, (2) benoeming van topambtenaren in dienst van het rijk i.p.v. één ministerie, (3) versterking van de positie van coördinerend bewindslieden door hen een onderraad of ministeriële commissie toe te delen, (4) verkenning van de mogelijkheden tot integratie van beleidsterreinen binnen één ministerie, herverdeling van bevoegdheden tussen ministeries en samenvoeging van ministeries en (5) versterking van evaluatie en controle van beleid.

Voorzitter Wim Deetman

De commissie bestond uit de voorzitter van de Tweede Kamer, de voorzitter en nog een tweede lid van elk van de grootste vijf fracties en één fractievoorzitter aangewezen door de fracties van S.G.P., R.P.F. en G.P.V.
Foto: Croes, Rob / Anefo

Foto van voorzitter Wim Deetman

Documenten

Rapport Bijzondere commissie Vraagpunten