Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Parlementaire enquête Bouwsubsidies

1988

In 1986 berichtte de Volkskrant dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het ABP. De Tweede Kamer besloot in november van dat jaar een parlementaire enquĂȘte in te stellen naar de (controle op) bouwsubsidies. Voorzitter van de enquĂȘtecommissie was de PvdA'er Klaas de Vries. De commissie concludeerde in 1988 dat er geen sprake was van fraude door ambtenaren van VROM.
Er was wel kritiek op het subsidiestelsel en met name op de controle op de uitvoering van subsidieregelingen. De aanbevelingen van de commissie bespoedigden hervormingen in de volkshuisvestingssector. Woningbouwcorporaties kregen meer zelfstandigheid, marktwerking bij de financiering van de woningbouw werd gestimuleerd en het subsidiesysteem werd vereenvoudigd.

Voormalig staatssecretaris G.Ph. Brokx legt de eed af

Staatssecretaris Brokx van Volkshuisvesting stapte nog vóór het begin van de enquête op.
Foto: Croes, Rob / Anefo

Foto van voormalig staatssecretaris G.Ph. Brokx die de eed aflegt

Documenten

Verslag van de enquêtecommissie Bouwsubsidies