Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Besluit functie secretaris-generaal

1988

In de rapportage van de enquêtecommissie De Vries over de bouwsubsidies werd onder meer gesignaleerd dat er grote onduidelijkheid was over de verantwoordelijkheden van de SG, als het ging om (financieel) management. Dat werd toen aangepakt door het oude Koninklijk Besluit inzake de positie van de SG te voorzien van een toelichting waarin duidelijk de eerstverantwoordelijkheid van de SG voor het ambtelijk management van het ministerie werd vastgelegd. Dat heeft veel betekend voor de positie van de SG die van primus inter pares nu duidelijk belast was met de ambtelijke leiding van het ministerie, bovengeschikt aan de DG’s.
Dit had ook gevolgen voor de positie van het SG-beraad.


Koninklijk Besluit regeling functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal

Bij elk ministerie is een secretaris-generaal die, met inachtneming van de aanwijzingen van Onze Minister, belast met de leiding van het ministerie, belast is met de ambtelijke leiding van al hetgeen het ministerie betreft.