Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Operatie comptabel bestel

1987-1992

De Operatie Comptabel Bestel werd gestart nadat de Algemene Rekenkamer en de Tweede Kamer kritiek hadden geuit op het financieel beheer van ministeries. De operatie was gericht op het vergroten van de beheersbaarheid en rechtmatigheid van de overheidsuitgaven en kende de volgende doelstellingen: (1) tot stand brengen van een heldere en complete financiƫle administratie, (2) verbeteren van de financiƫle informatievoorziening en -uitwisseling, (3) verbeteren van de presentatie en inrichting van begrotingen en (4) accountantscontroles en goedkeurende accountantsverklaringen bij alle ministeries.

Documenten

Plan van aanpak comptabel besteld

Eerste voortgangsrapportage comptabel bestel

Tweede voortgangsrapportage comptabel bestel

Derde voortgangsrapportage comptabel bestel

Vierde voortgangsrapportage comptabel bestel

Vijfde voortgangsrapportage comptabel bestel