Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Interdepartementale werkgroep Zelfbeheer

1985

De term zelfbeheer heeft betrekking op de decentralisatie van het interne beheer van organisatieonderdelen oftewel een delegatie van de directe verantwoordelijkheid voor beheersfuncties naar lagere managementsniveaus. De interdepartementale werkgroep onderzocht de mogelijkheden voor zelfbeheer.

Documenten

Kompas voor zelfbeheer Eindrapport van de interdepartementale werkgroep Zelfbeheer II