Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Parlementaire enquête RSV-werf

1984

In 1983 ging het scheepsbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme (RSV) failliet, ondanks financiële steun van de overheid. Na het faillissement werd een parlementaire enquête ingesteld om onderzoek te doen naar de besteding van overheidsmiddelen door RSV en de controle daarop.
De commissie concludeerde dat er te lang was doorgegaan met de steunverlening en dat het toezicht door de overheid onvoldoende was. Een gevolg van de enquête was dat het toezicht op overheidsuitgaven werd verscherpt. Zo kreeg de Kamercommissie voor de Rijksuitgaven een grotere rol.

Het tv-programma Andere Tijden maakte een aflevering over de RSV-enquête.

De enquêtecommissie

V.l.n.r. Mw. S. Stuiveling, dhr. Marcel van Dam, voorzitter Van Dijk, griffier Kerkhofs en dhr. Engwirda
Foto: Rob C. Croes (ANEFO)

Foto van de enquêtecommissie

Documenten

Verslag van de enquêtecommissie Rijn-Schelde-Verolme