Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Adviescommissie Rijksdienst

1983

In 1983 vond, in het kader van het Project reorganisatie rijksdenst, een herinrichting plaats van de ambtelijke advisering over de rijksdienst. De Adviescommissie Overheidsorganisatie en Automatisering (AOA) fuseerde met de Stuurgroep Reorganisatie Rijksdienst (o.l.v. de minister van Binnenlandse Zaken) tot de Adviescommissie Rijksdienst (ARD). De ARD stond onder leiding van een secretaris-generaal en adviseerde de minister van Binnenlandse Zaken vanuit een brede achtergrond over: (1) de organisatie en het functioneren van de rijksdienst, waaronder de interdepartementale taakverdeling en coördinatie, (2) de informatievoorziening in de rijksdienst, (3) de kwaliteit van het management in de rijksdienst en (4) het personeelsbeleid in relatie tot algemene managementvraagstukken van de rijksdienst.

Documenten

Kamerbrief over Adviescommissie Rijksdienst