Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbank Openbaar Bestuur

Regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst

1982-1986

In 1982 werd Herman Tjeenk Willink aangesteld als regeringscommissaris voor de reorganisatie van de rijksdienst. Hij adviseerde de minister van Binnenlandse Zaken over vraagstukken rondom het project reorganisatie rijksdienst. Ook moest de regeringscommissaris bijdragen aan het draagvlak voor de reorganisatie. Via zijn jaarberichten als regeringscommissaris vroeg Tjeenk Willink aandacht voor noodzakelijke veranderingen en de belemmeringen die hiervoor bestonden.

Regeringscommissaris Herman Tjeenk Willink

Foto: Bogaerts, Rob / Anefo

Foto van regeringscommissaris Herman Tjeenk Willink

Documenten

Jaarbericht 1983 regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst

Jaarbericht 1984 regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst

Jaarbericht 1985 regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst

Eindbericht 1986 regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst

Pogingen tot uitlokking Inleidingen van de regeringscommissaris over afzonderlijke aspecten van de reorganisatie

Een pleidooi om na te denken Voorberichten Regeringscommissaris Reorganisatie Rijksdienst