Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

De grote operaties

1982-1986

Onder het eerste kabinet Lubbers zijn de zogenaamde grote veranderingsoperaties gestart, of — voor zover al eerder gestart — gestimuleerd. Elk van deze operaties moest leiden tot afslanking, vergroting van de beheersbaarheid en verbetering van effectiviteit en efficiëntie van de rijksdienst. 'Minder en beter' was daarbij het devies.
De operaties: (1) het onderzoeken van manieren om te komen tot een evenwichtigere en effectievere toekenning van overheidsmiddelen (heroverweging), (2) het afstoten van overheidsvoorzieningen naar de particuliere sector (privatisering), (3) stroomlijning, vereenvoudiging en vermindering van regelgeving (deregulering) (4) het verminderen van de personeelsformatie met 2% gedurende vier jaar (-2%), (5) het afstoten van taken door de rijksoverheid naar decentrale overheden (decentralisatie) en (6) het verbeteren van de organisatie en het functioneren van de rijksdienst (reorganisatie rijksdienst).

Minister-president Lubbers

De grote operaties gingen van start of werden geïntensiveerd door het eerste kabinet Lubbers (1982-1986)
Foto: Bogaerts, Rob / Anefo

Foto van minister-president Lubbers

Documenten

Samenhang grote operaties Advies van de regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst

Voortgang grote operaties Voortgangsrapportage van Minister-president Lubbers aan de Tweede Kamer

Decentralisatieplan Kabinetsplan voor het decentralisatiebeleid

Privatisering Kamerbrief over de selectie van onderwerpen voor privatiseringsonderzoek

De grote operaties - papieren wereld en werkelijkheid Artikel in Justitiële Verkenningen over de grote operaties