Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (Vonhoff)

1981

De Commissie Vonhoff werd ingesteld om advies uit te brengen over de hoofdstructuur van de rijksdienst, met het oog op de volgende kabinetsformatie. De commissie concludeerde dat de rijksdienst moest worden gereorganiseerd om in te kunnen spelen op de toenemende omvang en complexiteit van maatschappelijke problemen. De voorstellen ter verbetering waren gericht op drie elementen in de rijksdienst: de onderlinge samenhang in het zicht op maatschappelijke problemen, een evenwichtige afweging van belangen en de flexibiliteit van de organisatie en de beleidsinstrumenten. Eén van de voorstellen behelsde het beperken van onderraden tot vijf hoofdbeleidsgebieden, met elk een integrerend minister. De departementen zouden opnieuw ingedeeld moeten worden waarbij rekening werd gehouden met de vijf hoofdgebieden.

Installatie Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst

Mr. H. E. Koning, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, installeert op woensdag 27 juni 1979 de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Foto van de installatie van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst

Documenten

Eindadvies Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst

Zou Thorbecke nu tevreden zijn? Eerste rapport van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: probleemschets en analysekader voor onderzoek van en advisering over hoofdstructuur en functioneren van de rijksdienst

Weinigen denken dat het goed gaat Tweede rapport van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: verduidelijking van de benaderingswijze, nadere interpretatie van de opdracht en overzicht van de werkzaamheden

Elk kent de laan die derwaart gaat Derde rapport van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: onderzoekresultaten, analyse en richtingen voor oplossingen

Voordat de lade klikt Verantwoording van het eindadvies van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst

Installatie Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst

Toon alle documenten (16)

Regeren in een dubbelrol Achtergronddocument 1 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: rapport over een studie naar de marges voor een samenhangend overheidsbeleid

De departementen onder druk Achtergronddocument 2 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar knelpunten in het functioneren van de departementale organisatie

Signalering en selectie Achtergronddocument 3 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar de agendavorming van de rijksdienst

Adviesorganen Achtergronddocument 4 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar het stelsel en het functioneren van externe adviesorganen van de rijksdienst

Territoriale decentralisatie Achtergronddocument 5.1 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een studie naar de voorwaarden voor een verdergaande decentralisatie van rijkstaken en de gevolgen daarvan voor de hoofdstructuur van de rijksdienst en zijn feitelijk functioneren

Zelfstandige bestuursorganen Achtergronddocument 5.2 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Essay over het verschijnsel van de zelfstandige bestuursorganen, hun mogelijke bijdrage aan de ontlasting van de politieke en ambtelijke top en de consequenties met betrekking tot de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid

Privaatrechtelijke decentralisatie Achtergronddocument 5.3 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een studie naar mogelijkheden voor decentralisatie van rijkstaken naar privaatrechtelijke organisaties

De politieke en ambtelijke top Achtergronddocument 6 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar het functioneren van de topstructuur van de rijksdienst

Overzicht coördinerende taken van bewindspersonen Bijlage bij achtergronddocument 6

Interdepartementale coördinatie Achtergronddocument 7 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar structuur en functioneren van cie interdepartementale coördinatie

Wetgeving, planning en financiering algemeen Achtergronddocument 8.1 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een deelonderzoek naar organisatie en coördinatie van wetgeving, planning en financiering in het algemeen

Wetgeving, planning en financiering ruimtelijk beleid Achtergronddocument 8.2 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een deelonderzoek naar organisatie en coördinatie van wetgeving, planning en financiering op ruimtelijk gebied

Wetgeving, planning en financiering economisch beleid Achtergronddocument 8.3 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een deelonderzoek naar organisatie en coördinatie van wetgeving, planning en financiering op economisch gebied

Wetgeving, planning en financiering sociale zekerheid Achtergronddocument 8.4 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een deelonderzoek naar organisatie en coördinatie van wetgeving, planning en financiering op het gebied van de sociale zekerheid

Wetgeving, planning en financiering welzijnsbeleid Achtergronddocument 8.5 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een deelonderzoek naar organisatie en coördinatie van wetgeving, planning en financiering op welzijnsgebied

Reorganiserend vermogen Achtergronddocument 9 van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst: Rapport over een onderzoek naar het vermogen van de rijksdienst om de eigen organisatie tijdig te veranderen overeenkomstig de interne en maatschappelijke inzichten en behoeften