Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Project reorganisatie rijksdienst

1981-1985

In 1981 werd de minister van Binnenlandse Zaken in de ministerraad aangewezen als projectminister voor de reorganisatie van de rijksdienst. De projectminister was verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van de adviezen van de commissie Vonhoff. Met het aantreden van het kabinet Lubbers I vond er echter een accentverschuiving plaats. Er werd afstand genomen van een belangrijke aanbeveling van de commissie Vonhoff: de versterking van het sturend vermogen van de overheid. In plaats daarvan kwam de nadruk te liggen op het terugdringen van het financieringstekort, herstel van de markt en minder overheid.

Documenten

Nota inrichting projectministerschap reorganisatie rijksdienst

Werkplan reorganisatie rijksdienst 1983-1984

Werkplan reorganisatie rijksdienst 1984-1985

Eindverslag project reorganisatie rijksdienst