Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Ministeriële Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (MITACO)

1977

In aansluiting op het rapport van de commissie Van Veen (1971) en het WRR-rapport De organisatie van het openbaar bestuur (1975) geeft de MITACO een aantal beschouwingen over de coördinatie van het regeringsbeleid. De commissie richtte zich op de positie van de coördinerende bewindsman en de taken van de onderraden en de ministeriële commissies, de departementale indeling en het aantal bewindslieden en de mogelijkheden om hun taak te verlichten. De samenstelling van de MITACO was als volgt: voorzitter: de minister-president; leden: de vice-minister-president, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.

Documenten

Rapport van de Ministeriële Commissie lnter-departementale Taakverdeling en Coördinatie