Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

De organisatie van het openbaar bestuur

WRR-rapport

1975

In dit rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid worden knelpunten benoemd die een planning op lange termijn en een gecoördineerde beleidsvorming in de weg staan. De raad wijst hierbij op de sterke groei van het aantal beleidsvoorbereidende organen. Een ander knelpunt is het feit dat de aanbevelingen van de commissie Van Veen over interdepartementale taakverdeling en coördinatie niet tot noodzakelijke veranderingen hebben geleid.

Documenten

De organisatie van het openbaar bestuur