Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (Van Veen)

1971

De Commissie Van Veen werd op 3 december 1969 door toenmalig minister-president De Jong ingesteld en kreeg tot opdracht een studie te maken over mogelijke verbeteringen in de interdepartementale taakverdeling en de coördinatie tussen de departementen. In 1971 deed de commissie-Van Veen verslag van haar bevindingen. De commissie concludeerde dat verbeteringen moesten worden bereikt door verschuivingen van taken tussen de departementen en door verbetering van de beleidsvormingscoördinatie. In navolging van de aanbevelingen van de commissie werden coördinerende bewindslieden aangewezen.

Documenten

Bestuursorganisatie bij de kabinetsformatie 1971 Eindrapport van de Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie

Instellingsbesluit Commissie Van Veen