Deze tentoonstelling is onderdeel van
Het geheugen van BZK op de
Kennisbang Openbaar Bestuur

Staatssecretaris Van Veen

1967

In de formele taakomschrijving (Koninklijk Besluit van 8 mei 1967) van Chris van Veen, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet De Jong (1967-1971), stond als één van zijn taken vermeld: ‘de doelmatige organisatie van de rijksdienst’. Hiermee werd voor het eerst politieke aandacht gegeven aan de organisatie van de rijksdienst.

Staatssecretaris Van Veen

Chris van Veen (CHU) was voorziter van de Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie. Tussen 1967 en 1971 was hij staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.
Foto : Verhoeff, Bert / Anefo

Foto van Staatssecretaris van Veen