Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Het openbaar bestuur in functie: Gemeenten

Het openbaar bestuur in functie: Gemeenten

Het openbaar bestuur is mensenwerk, maar wie zijn eigenlijk de vertegenwoordigers en bestuurders in onze gemeenten? Hoe worden zij voorbereid op hun taken en op welke manier worden zij ondersteund?

Afbeelding bij Het openbaar bestuur in functie: Gemeenten

Het profiel van de gemeenteraadsleden is eenzijdig: mannen, 50-plussers en hoogopgeleiden zijn oververtegenwoordigd. De helft van hen is in 2018 nieuw in de raad gekomen. Ruim een derde van alle raadsleden vertegenwoordigt nu een lokale partij. Een groot deel voldoet aan een profielschets waarin kennis van relevante beleidsterreinen en bekendheid in de lokale samenleving een zwaar gewicht hebben.

Gemeenteraden benutten nog niet volledig de instrumenten die zij tot hun beschikking hebben. Zij werken wel in toenemende mate met alternatieve werkwijzen in raadscommissies.

De financiële positie van gemeenten is de afgelopen jaren verbeterd: het merendeel schrijft zwarte cijfers en ziet het eigen vermogen groeien.

Verdere informatie

De mensen in het lokale bestuur

De financiën van het gemeentelijke bestuur