Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Staat van het Bestuur 2018

Staat van het Bestuur 2018

Het decentraal bestuur staat dicht bij de inwoners. Mensen gaan onder andere naar hun gemeente voor hun inschrijving, paspoort/ID, huwelijk, bouw­ver­gunning en bijstand. Zij gaan er naar de stembus, bezoeken een informatieavond en online weten ze de gemeente te vinden. Provincies en water­schappen staan iets verder van de inwoners, maar nu de gevolgen van kli­maatverandering steeds meer mensen raken, komen ook zij beter in beeld met het werk dat ze doen.

Provincies, gemeenten en waterschappen voeren op diverse terreinen ook beleid uit dat de inwoners direct raakt. Denk bijvoorbeeld aan natuurbeheer, mobili­teit, jeugdzorg, vluchtelingenopvang en participatie. Zij zijn ook actief be­trokken bij de grote woningbouwopgave in ons land, de energietransitie en de nieuwe Omgevingswet.

Een goed functioneren van het decentrale openbaar bestuur is dus belang­rijk voor ons allen!

Afbeelding bij Staat van het Bestuur 2018

Met de Staat van het Bestuur 2018 biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inzicht in de ontwikkelingen bij het decentrale openbaar bestuur. Door deze ontwikkelingen te volgen en periodiek een stand van zaken te geven, worden trends zichtbaar. Hiermee kan beleid ontwikkeld en onderbouwd worden. En natuurlijk deelt BZK de stand van zaken met iedereen die geïnteresseerd is in het openbaar bestuur. De Staat van het Bestuur is een trendrapport dat iedere twee jaar wordt samengesteld en waarin feiten en cijfers over de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in het decentrale bestuur centraal staan.

Staat van het Bestuur 2018: