Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Caribisch Nederland

Caribisch Nederland

Op 10 oktober 2010 zijn de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, samen Caribisch Nederland genoemd, toegetreden tot het Nederlands staatsbestel. De Nederlandse regering werd verantwoordelijk voor de uitvoering van de rijkstaken op deze eilanden en deze nieuwe verhouding vroeg om een versterkte relatie.

Afbeelding thema Caribisch Nederland

Belangrijke thema’s zijn de ontwikkeling van de eilanden (voorzieningenniveau en

ontwikkelplannen), de evaluatie van de Rijkswetten, de legislatieve terughoudendheid en de financiën van de openbare lichamen. Een belangrijk instrument daarin is de zogenaamde Caribisch Nederland-week (CN-week) georganiseerd rond het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen BES (Bofv). Deze week, ingesteld in 2010 na de transitie, vindt tweemaal per jaar plaats. De week biedt de mogelijkheid aan de besturen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius om op gezette tijden en op basis van een lopende agenda te overleggen met de departementen in Den Haag. De week draagt inmiddels bij aan een goede relatie en samenwerking tussen de Rijksoverheid en de drie eilandbesturen.

Uitgelicht

Verdere informatie

Caribisch Nederland in cijfers

Over dit thema

Plaats Caribisch Nederland in ons Koninkrijk

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de 4 landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De laatste 3 landen vormen samen met de 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba het Caribisch deel van het Koninkrijk. De 3 bijzondere gemeenten samen heten Caribisch Nederland.

Met andere woorden:

  • Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen met een eigen regering. Zij zijn op basis van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld goed bestuur, onderwijs en het rechtssysteem.
  • Bonaire, Saba en Sint Eustatius (samen Caribisch Nederland) zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Ze hebben 2 bestuurslagen, namelijk het eilandbestuur en de Nederlandse Rijksoverheid. De Rijksdienst Caribisch Nederland voert de taken voor de Rijksoverheid op de 3 eilanden uit. Bijvoorbeeld het beheer van het brandweerkorps. Het eilandbestuur staat onder controle van de Eilandsraad. Hierin zitten lokale volksvertegenwoordigers.

Rol Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij Caribisch Nederland

De directie Konikrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties functioneert tussen de eilanden en de Haagse ministeries als katalysator en beleidstolk om te zorgen dat beleid en regels passend, goed getimed en gewenst zijn in de Caribische context.