Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud
U bevindt zich hier:

Medezeggenschap en agressie en geweld in de overheids- en semi-overheidssector en de marktsector

Afbeelding rapport Medezeggenschap en agressie en geweld in de overheids- en semi-overheidssector en de marktsector

CAOP Research

Rapport | Juli 2015 (37 pagina's)

Toelichting

BZK heeft het CAOP gevraagd om een voorstel te doen over hoe het thema Veilige Publieke Taak (VPT) door medezeggenschapsraden van (overheids- of semi-overheids) organisaties kan worden opgepakt. Onderdeel van dit voorstel is een onderzoek (behoeften-inventarisatie) onder medezeggenschapsraden naar hun ervaring met het thema agressie en geweld en de behoefte aan ondersteuning om dit thema op de agenda te krijgen en te houden. Het doel van de behoeften-inventarisatie is drieledig. Ten eerste heeft deze tot doel inzicht te verschaffen in de ervaring die medezeggenschapsraden hebben met agressie en geweld. Het tweede doel is om inzicht te verkrijgen in de behoefte van medezeggenschapsraden aan ondersteuning bij het (blijvend) agenderen van het thema. Ten derde wordt met het onderzoek beoogd draagvlak te creƫren voor het vervolgtraject en voor netwerkontwikkeling daartoe. De resultatengeven dan ook nader inzicht in mogelijke activiteiten om de medezeggenschap te voorzien in ondersteuning.