Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.

Naar de inhoud U bevindt zich hier:

Rapporten

1 t/m 10 van 899 zoekresultaten

Sorteren op relevantie / datum / titel

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

 •  Opwaarderen: borgen van publieke belangen in de digitale samenleving (Rapporten) pdf,

  Het Rathenau Instituut onderzocht welke technologieën de komende jaren naar verwachting de digitale samenleving verder vormgeven, welke maatschappelijke en ethische uitdagingen die ontwikkelingen

  Rapporten | 09-02-2017

 •  Staat van het Bestuur 2016 (Rapporten) pdf,

  Met de Staat van het Bestuur 2016 wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inzicht bieden in de ontwikkelingen bij het decentraal bestuur. Door deze ontwikkelingen te

  Rapporten | 09-02-2017

 •  Maatschappelijk onbehagen en het openbaar bestuur (Rapporten) pdf,

  In deze strategische verkenning staat de betekenis van maatschappelijk onbehagen voor het openbaar bestuur centraal. Maatschappelijk onbehagen is een ingewikkeld en omstreden fenomeen. In het

  Rapporten | 01-02-2017

 •  Burgers correctiepunt (Rapporten) pdf,

  Voor de uitvoering van overheidstaken is het essentieel om over betrouwbare basisgegevens van personen te beschikken. Uitgangspunt van het stelsel van basisregistraties is dat gegevens eenmalig

  Rapporten | 09-01-2017

 •  Over de grenzen van onbehagen (Rapporten) pdf,

  In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de NSOB een mediaverkenning van het thema ‘maatschappelijk onbehagen’ in België (Vlaanderen), Denemarken,

  Rapporten | 23-12-2016

 •  WNT jaarrapportage 2015 (Rapporten) pdf,

  Doel van de Wet normering topinkomens (WNT) is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen in de publieke en semipublieke sector, door deze te normeren en openbaar te maken.

  Rapporten | 21-12-2016

 •  Quick scan impact Wet open overheid (Woo) (Rapporten) pdf,

  In deze quick scan verkent ABDTOPConsult de impact van de Wet open overheid (Woo) op de Rijksoverheid, met inbegrip van enkele organisaties die formeel niet tot de Rijksoverheid behoren, maar die

  Rapporten | 13-12-2016

 •  (Digitale) Contacten met de overheid (Rapporten) pdf,

  Het ministerie van BZK heeft i&o research gevraagd te onderzoeken hoeveel contacten burgers met de overheid hebben en hoeveel van deze contacten online (digitaal) plaatsvinden. Jaarlijks

  Rapporten | 06-12-2016

 •  Monitor Integriteit en Veiligheid Openbaar Bestuur 2016 (Rapporten) pdf,

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan een veilig en integer openbaar bestuur. Een belangrijke voorwaarde voor de aanpak van agressie en geweld en

  Rapporten | 29-11-2016

 •  De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen (Rapporten) pdf,

  De regionale arbeidsmarkten aan de randen van het land functioneren minder goed dan elders in Nederland. Dit uit zich onder meer in hogere werkloosheid, lagere arbeidsparticipatie en lagere lonen.

  Rapporten | 23-11-2016

Paginering

Verfijn uw zoekresultaten

Kies hieronder een filter om de resultaten te verfijnen.

Onderwerpen
Periode
Verfijning wissen